Организационен комитет:

  1. проф. д-р Даниела Ковачева, ИОНХ-БАН – председател
  2. доц. Петър Цветков, ИОНХ-БАН
  3. доц. д-р Ирена Михайлова, ХТМУ
  4. доц. Цвета Станимирова, ГГФ, СУ
  5. гл. ас. д-р Стефка Денчева, ГГФ, СУ
  6. д-р Любен Михайлов, ФХФ, СУ
  7. гл. ас. д-р Руси Русев, ИМК-БАН
  8. ас. д-р Илияна Христова, ИК-БАН
  9. доц. д-р Даниела Карашанова, ИОМТ-БАН

Администратор на сайта: доц. д-р Александър Николов, ИМК-БАН