Начало

III-та Школа по увод в праховата рентгенова дифракция”

Период: 20-24 март 2023 г.

Място на  провеждане: ИОМТ – БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 109

Официален език на провеждане: български