Място на провеждане


Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски” към Българска Академия на Науките – (ИОМТ – БАН),

Адрес: гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 109  

К