Контакти

Лице за контакт:
доц. д-р Даниела Карашанова, ИОМТ – БАН
dkarashanova@yahoo.com,
+359 89 470 5321